artykuł hasłowy:  zażegać, zażegać się

Szczegóły: