artykuł hasłowy:  (zwierzchowany) zwirchowany, zwirzchowany (cf. Zb-)

Szczegóły: