artykuł hasłowy:  (zżar) zdżar czy żdżar

Szczegóły: