artykuł hasłowy:  (żądać, żądać się) żędać, żędać się

Jednostki:
Szczegóły: