artykuł hasłowy:  (żubr) ząbr, ząbrz, zubr

Szczegóły: