artykuł hasłowy:  Żyd

Szczegóły:
Uwagi: ~ Ze względu na to, że w cytowanych przykładach nie zawsze da się ustalić, czy wyraz żyd oznacza członka narodu żydowskiego czy też wyznawcę religii mojżeszowej, wszędzie umownie piszemy go dużą literą.