artykuł hasłowy:  dziebrz (?), dziebrza (?), dziębrza (?)

Szczegóły: