artykuł hasłowy:  (galia) galija

Szczegóły:
Uwagi: Poprawka w wyrazie hasłowym z "Wykazu ważniejszych błędów drukarskich i rzeczowych", s. 552, t. 2.