artykuł hasłowy:  gałąź

Szczegóły:
Uwagi: ~ Niektóre przykłady z formą gałęzie można by uważać za collectivum.