artykuł hasłowy:  (grzbiet) chrzbiet, chrzebiet, chrzebt, chrzybiet, grzebiet, grzebt, krzebiet, krzebt

Szczegóły: