artykuł hasłowy:  (grzbietowy) chrzebtowy, chrzybtowy

Szczegóły: