artykuł hasłowy:  jałmużna, jamużna, jełmużna

Szczegóły: