artykuł hasłowy:  (jałmużnik) jełmużnik

Szczegóły: