artykuł hasłowy:  (S) (bierzmować) birzmować

Szczegóły: