artykuł hasłowy:  jeżów

Szczegóły:
Uwagi: Poprawka w wyrazie hasłowym z "Wykazu ważniejszych błędów drukarskich i rzeczowych", s. 571, t. 6