artykuł hasłowy:  jutrzyna, justrzyna, jutrzynia

Szczegóły: