artykuł hasłowy:  błogosławiony, błogosławieny

Szczegóły: