artykuł hasłowy:  (S) (lubieżliwość) lubieźliwość

Szczegóły: