artykuł hasłowy:  (lubieżny) libiezny, lubiezny, lubieźni

Szczegóły: