artykuł hasłowy:  burmistrz, bormistrz, burgmistrz

Szczegóły: