artykuł hasłowy:  bursztyn, borsztyn, burnsztejn, bursztejn

Jednostki:
Szczegóły: