artykuł hasłowy:  nóżka, też pl. tantum nóżki

Szczegóły:
Uwagi: Poprawka w wyrazie hasłowym z "Wykazu ważniejszych błędów drukarskich i rzeczowych", s. 573, t. 6.