artykuł hasłowy:  obiązać, obiązać się czy obięzać, obięzać się

Szczegóły: