artykuł hasłowy:  obliczny, hobliczny, obliczni

Szczegóły: