artykuł hasłowy:  (obrządzić) obrzędzić

Szczegóły: