artykuł hasłowy:  oddalić, odalić, otdalić, oddalić się

Szczegóły: