artykuł hasłowy:  (odejść) odejć, odić czy odyć, odyjć, otić czy otyć

Szczegóły: