artykuł hasłowy:  (S) (odmiękczać) hotmiękczać

Szczegóły: