artykuł hasłowy:  opiekadlnik, opiekadnik, opiekaldnik, opiekalnik

Szczegóły: