artykuł hasłowy:  (chan) han

Szczegóły:
Uwagi: Dodatkowo opracowane hasło (t. II).