artykuł hasłowy:  (S) palędzie czy palędź

Szczegóły: