artykuł hasłowy:  (archanielski) archanjelski

Jednostki:
Szczegóły: