artykuł hasłowy:  pierwy, pierzwy, pirwi, pirwy, pirzwy, napierzwy, napirwy, napirzwy

Szczegóły: