artykuł hasłowy:  1. czesny, czasny, czaśni, czaśny, cześni, cześny

Szczegóły: