artykuł hasłowy:  (sprośny) sprosny, sprostny

Szczegóły: