artykuł hasłowy:  imieć, himieć, imieć się, jemieć, jmieć

Jednostki:
Szczegóły: