artykuł hasłowy:  narodzenie, narodzienie

Szczegóły:
Uwagi: Poprawka w wyrazie hasłowym z "Wykazu ważniejszych błędów drukarskich i rzeczowych", s. 721, t. 5.