artykuł hasłowy:  otworzony, hotworzony

Szczegóły: