Schemat klasyfikacyjny SPJS

NumerKategorie pojęciowe (i inne)
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.
1.4.7.1.
1.4.7.2.
1.4.7.3.
1.4.7.4.
1.4.8.
1.4.9.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.4.1.
2.1.4.2.
2.1.4.3.
2.1.4.4.
2.1.4.5.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.6.1.
2.1.6.2.
2.1.6.3.
2.1.6.4.
2.1.6.5.
2.1.6.6.
2.1.6.7.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.8.1.
2.1.8.2.
2.1.9.
2.1.10.
2.2.
2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.1.2.
2.2.1.3.
2.2.1.4.
2.2.1.5.
2.2.1.6.
2.2.2.
2.2.2.1.
2.2.2.1.1.
2.2.2.1.2.
2.2.2.1.3.
2.2.2.1.4.
2.2.2.1.5.
2.2.2.1.6.
2.2.2.1.7.
2.2.2.1.8.
2.2.2.1.9.
2.2.2.1.10.
2.2.2.1.11.
2.2.2.1.12.
2.2.2.1.13.
2.2.2.1.14.
2.2.2.1.15.
2.2.2.1.16.
2.2.2.1.17.
2.2.2.1.18.
2.2.2.1.19.
2.2.2.2.
2.2.2.3.
2.2.3.
2.2.3.1.
2.2.3.2.
2.2.3.3.
2.2.3.4.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.5.1.
2.3.5.1.1.
2.3.5.1.2.
2.3.5.1.3.
2.3.5.1.3.1.
2.3.5.1.3.2.
2.3.5.1.3.3.
2.3.5.1.3.4.
2.3.5.1.3.5.
2.3.5.1.3.6.
2.3.5.1.3.7.
2.3.5.2.
2.3.5.3.
2.3.5.4.
2.3.5.5.
2.3.5.6.
2.3.5.7.
2.3.5.8.
2.3.6.
2.3.7.
2.4.
2.4.1.
2.4.1.1.
2.4.1.2.
2.4.1.2.1.
2.4.1.3.
2.4.1.3.1.
2.4.1.3.2.
2.4.1.3.3.
2.4.1.3.4.
2.4.1.3.5.
2.4.1.4.
2.4.1.4.1.
2.4.1.4.1.1.
2.4.1.4.1.2.
2.4.1.4.2.
2.4.1.4.2.1.
2.4.1.4.2.2.
2.4.1.4.2.3.
2.4.1.4.3.
2.4.1.5.
2.4.1.5.1.
2.4.1.5.2.
2.4.1.5.3.
2.4.1.5.3.1.
2.4.1.5.3.2.
2.4.1.5.3.3.
2.4.1.5.4.
2.4.1.6.
2.4.1.7.
2.4.1.8.
2.4.1.8.1.
2.4.1.8.2.
2.4.1.9.
2.4.2.
2.4.2.1.
2.4.2.2.
2.4.2.3.
2.4.2.4.
2.4.2.5.
2.4.3.
2.4.3.1.
2.4.3.2.
2.4.3.3.
2.4.3.4.
2.4.3.5.
2.4.3.6.
2.4.3.7.
2.4.3.8.
2.4.3.9.
2.4.4.
2.4.4.1.
2.4.4.2.
2.4.4.3.
2.4.4.4.
2.4.4.5.
2.4.4.5.1.
2.4.4.5.2.
2.4.4.5.3.
2.4.4.5.4.
2.4.4.6.
2.4.4.7.
2.4.5.
2.4.5.1.
2.4.5.2.
2.4.6.
2.4.6.1.
2.4.6.1.1.
2.4.6.1.2.
2.4.6.1.3.
2.4.6.1.4.
2.4.6.2.
2.4.6.2.1.
2.4.6.2.1.1.
2.4.6.2.1.2.
2.4.6.2.1.3.
2.4.6.2.2.
2.4.6.2.3.
2.4.6.3.
2.4.6.4.
2.4.6.4.1.
2.4.6.4.2.
2.4.6.4.3.
2.4.6.4.4.
2.4.6.4.5.
2.4.6.4.6.
2.4.7.
2.4.8.
2.4.8.1.
2.4.8.2.
2.4.8.2.1.
2.4.8.3.
2.4.8.3.1.
2.4.8.4.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.3.
3.3.1.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.
2.4.1.4.2.1. WYCHOWANIE DOMOWE - jednostki: