artykuł hasłowy:  wierzyć

Szczegóły:
Uwagi: Może niektóre przykłady należy czytać uwierzyć.